Stavební připravenost

Stavební povolení nebo ohlášení Zákazník musí mít před montáží zahradního srubu, chaty nebo dřevostavby vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení.


Pro všechny typy srubů doporučujeme jako podklad základovou betonovou desku. Kotvení lze provést pouze u betonových základů za předpokladu dostupnosti zdroje elektrické energie. V případě nemožnosti připravit betonový základ navrhneme jinou možmou variantu např.: pomocnou dřevěnou konstrukci, panely, dlaždice, příp. zpevněnou plochu. Případné vícenáklady budou uhrazeny před dokončením montáže. Nutnou podmínkou je dostatečný manipulační prostor okolo místa montáže.

Betonová deska - Nejvhodnější řešení pod saunové a grilové sruby
V terénu vytvořte jámu cca 25 cm, kterou vyplňte štěrkem (výška 15 - 20 cm), frakce 16 - 32 mm. Štěrk zhutněte vibračním válcem nebo deskou, aby podloží bylo stabilní. Vybetonujte desku o síle 12 až 15 cm vyztuženou ocelovou KARI sítí 150 x 150 x 6 mm o půdorysných rozměrech srubu. Rovinu desky překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5mm na 1 m délky.Vrchní plocha desky musí být minimálně 2 až 5 cm nad terénem. Povrch základové desky je dobré odizolovat IPA lepenkou.

Betonové patky
V terénu vytvořte několik děr 20x20 cm do nezámrazné hloubky dle nákresu na rozmístění betonových patek. Patky jsou umístěny v rozích půdorysu srubu, pod nosnými stěnami i uprostřed srubu tak, aby maximální vzdálenost mezi patkami nepřesáhla 150 cm. Zhotovte bednění, které bude minimálně 2 až 5 cm nad terénem a zároveň v rovině s ostatními patkami. Díry vyplňte betonem tak, aby vršek všech patek byl v jedné rovině. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5mm na 1 m délky. Toto řešení je vhodné pro větší rozměry srubů.Často se toto řešení používá u velkého sklonu pozmenku, kde se nevyplatí dělat betonovou desku.

Betonová dlažba
V terénu vytvořte díru o hloubce 15 cm, kterou vyplňte štěrkem (výška 15 - 20 cm), frakce 16 - 32 mm. Štěrk zhutněte vibračním válcem nebo deskou, aby podloží bylo stabilní. Násyp je možno dorovnat pískem nebo štěrkem menší frakce. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5mm na 1 m délky. Vrchní plocha dlaždic musí být minimálně 2 až 5 cm nad terénem. Půdorysnou plochu vyskládejte velkoformátovými dlaždicemi o rozměrech 50x50x5cm nebo 60x40x5cm. Toto řešení je vhodné pro menší rozměry srubů cca do 15 m2. U tohoto řešení nelze provést zavětrování stavby.

eshop doplnky

Kontakty:

Fin-sauny.cz
Roztocká 489
514 01  Jilemnice

Provozní doba:
Pondělí­Pátek
8.30-12.00 13.00-16.00

Pozor pevná linka zrušena

mobil:
777 816 789
603 259 903
  +420 732 716 234

info@fin-sauny.cz

SISU Cappuccino